V České republice je irský teriér pod Klubem chovatelů teriérů – www.kcht.cz

 

Hlavní poradkyně chovu:

Bc. Vladimíra Tichá
telefon: +420 603 838 681
e-mail: vticha@volny.cz

 

Poradce chovu irských teriérů:

Ing. Zbyněk Kubík
telefon: +420 777 855 815
e-mail: kubik@fierylucifer.com