V České republice je irský teriér pod Klubem chovatelů teriérů – www.kcht.cz

Hlavní poradkyně chovu:

Bc. Vladimíra Tichá
telefon: +420 603 838 681
e-mail: vticha@volny.cz

Poradce chovu irských teriérů:

Věra Sršňová
telefon: +420 607 540 494
e-mail: persl-cz@centrum.cz